Liturgia Słowa

Pray as you go

Polish| Website

English| Website 

Triduum Paschalne 2019

Triduum 3_2019

Pope Francis' homilies

Homilie

Peregrynacja

posw obraz milos 

Galeria

oltarz glowny

Facebook

Różaniec Rodziców

Grupa modlitewna Różańca Rodziców zaprasza wszystkie osoby pragnące modlić się w intencji swoich dzieci. Nasze spotkania obywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Św. o godz. 12. Kontakt: Anita Połczyńska - Zadrożna anitazadrozna@yahoo.com

JUTRO 4 MARCA MSZA ŚW. W INTENCJI NASZYCH DZIECI, ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU I MODLITWA RÓŻAŃCOWA, ZAMIAST SPOTKANIA FLEA MARKET

Wielki Post to czas wyciszenia i szczególnego formowania sumienia. Cały miesiąc marzec prowadzić będzie nas przez poszczególne dni  i etapy tej duchowej drogi,  aż do Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego. Droga Krzyżowa i Tajemnice Bolesne w sposób szczególny brzmią w naszych uszach i przemawiają do naszych sumień. Powstawać po upadku, gdy doświadczyliśmy niesprawiedliwego sądu, cierpienia i upokorzenia. Nie pozwolić odebrać sobie godności, za którą oddał swoje życie Jezus, pozwalając się obnażyć z szat i przybić do Krzyża. Każdy dzień Wielkiego Postu ma dla nas swoje przesłanie. Poprowadź mnie Panie drogą Twojej prawdy – Drogi Twe Panie to Łaska i wierność!
Zadanie na ten czas szczególne to przebaczyć tym którzy nas skrzywdzili i zawinili przeciw nam, oraz prosić o przebaczenie, zadość uczynić tym których my skrzywdziliśmy. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. Zadanie kolejne to modlitwa i zadośćuczynienie za tych co swego grzechu nie rozpoznają i nie przepraszają.

W marcu mamy też dwie ważne stałe daty. 19 tego – Uroczystość św. Józefa, Opiekuna Św. Rodziny i samego Jezusa. Tego, przy boku którego, Maryja czuła się bezpieczna ze swym Synem i któremu właśnie Maryja przyznawała prymat, jako ziemskiemu opiekunowi. Warto tego dnia otoczyć wszystkich mężczyzn przez wstawiennictwo św. Józefa szczególną modlitwą. Modlimy  się za mężczyzn aby jak najwięcej ojców przystępowało do Różańca Rodziców.
A 25 marca w dzień Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, przeżywamy dzień świętości życia. Szczególny dzień uświęcenia życia i ochrony każdego życia, tego co dopiero poczętego i tego, które dobiega końca, gasnąc powoli jak dopalająca się świeca. Tego dnia wielu przystępuje do duchowej adopcji dziecka poczętego.
Wielki Tydzień powinniśmy przeżywać już przygotowani duchowo, warto wcześniej pójść do spowiedzi, aby każdy dzień Wielkiego Tygodnia przeżywać duchowo. W Wielki Czwartek koniecznie pamiętajmy o naszych kapłanach i modlitwie o nowe powołania. Od Piątku nawiedzamy Grób Pański i adorujemy Krzyż, modlimy się w jego ciszy i wielkiej tajemnicy oddania życia za każdego z nas.

Intencja papieska na miesiąc marzec  2018:
ewangelizacyjna: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym

W DNIU JUTRZEJSZYM NIE BEDZIE NASZEGO SPOTKANIA W SALI PARAFIALNEJ, GDYŻ RAZEM Z POLSKĄ SZKOŁĄ ORGANIZUJEMY FLEA MARKET. NATOMIAST BĘDZIE MOŻNA KUPIĆ CIASTO I KAWĘ, A DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY BĘDZIE PRZEZNACZONY NA NASZĄ WSPÓLNOTĘ RÓŻAŃCA RODZICÓW I POLSKA SZKOŁĘ. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!
Z Panem Bogiem,
APZ

Eucharystia

NIEDZIELA
8:00 am, 9:00 am (EN)
10:30 am, 12:00 pm

Poniedziałek 8 am, 6 pm  

Wtorek  8 am, 6 pm

Środa  8 am, 6 pm

Czwartek  8 am, 6 pm

Piątek  8 am, 6 pm

Sobota  8 am, 7 pm (EN)
8 pm (Msza Św. Odnowy w Duchu Św.)

Newsletter

Dopisz się, aby otrzymywać informacje o najnowszych wydarzeniach w parafii.

Biuro Parafialne

Biuro Parafialne czynne
w dni powszednie:
9 am - 12 pm i 1 pm - 5 pm,
a w środy: 9 am - 8 pm

Saint Stanislaus
Bishop and Martyr
Roman Catholic Church

Google-Maps-icon 101 E 7th Street
New York, NY 10009
Tel. (212) 475-4576
      (347) 622-2088
Fax: (212) 674-4894

e-mail:
rectory@stanislauschurch.com

Online Chapel

adoration

Biuletyn

biuletyn