Liturgia Słowa

Pray as you go

Polish| Website

English| Website 

Żywa Korona Maryi

03 Zywa Korona Maryi

Pope Francis' homilies

Homilie

Peregrynacja

posw obraz milos 

Galeria

oltarz glowny

Facebook

Różaniec Rodziców

Grupa modlitewna Różańca Rodziców zaprasza wszystkie osoby pragnące modlić się w intencji swoich dzieci. Nasze spotkania obywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Św. o godz. 12. Kontakt: Anita Połczyńska - Zadrożna anitazadrozna@yahoo.com

List od Ks. Andrzeja Sańko Z Ukrainy - Intencje Mszy Św., Paczki z żywnością dotarły!!!

Kochani Rodzice,
Dzisiaj otrzymaliśmy list od Księdza Andrzeja z Ukrainy.
Paczki z zebraną żywnoscią, które  zostały wysłane 1 lutego 2015, kilka dni temu szczęśliwie dotarły na miejsce. Chwała Panu!
Poniżej znajdują się szczególy dotyczące sprawowanych Mszy Świętych w intencjach, które zostały zamówione.
Z Panem Bogiem,
Anita PZ

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Szanowna Pani Anito!

Bardzo mocno odczuwalna jest Wasza modlitwa w takim momencie, w którym znikąd oprócz Was (teraz się trochę obudziła Sokółka) nie mamy pomocy i tylko wraz ze Psalmistą możemy wołać: "nasza pomoc w Imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię". Czym się Bogu odpłacę za łaskę zbawienia? Podniosę Kielich Krwi Przenajdroższej i wezwę Pańskiego Imienia! I na przekór zmysłom oraz rozumowi, który uparcie się buntuje, z zachwytem, jak Maryja, w swoich dłoniach Ciało Twe piastuje!

Czytaj więcej...

Na Ukrainie zostanie odprawiona Msza Św. w intencji Ofiarodawców

Kochani Rodzice,
Pragnę przypomnieć, iż jutro Ksiądz Andrzej Sańko, z Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Illiczewsku na Ukrainie, odprawi Mszę Świętą w intencji wszystkich OFIARODAWCÓW, którzy złożyli dary z żywności, ubrań, butów, zabawek i innych rzeczy dla ubogich Dzieci, podopiecznych Księdza Andrzeja oraz dary dla ubogich i potrzebujących Parafian, a także dla potrzebujących uchodźców docierających z miejsc, gdzie toczą się walki.
Również za tych wszystkich ofiarodawców, którzy złożyli ofiary pieniężne, dzięki którym wysyłka paczek z darami była mozliwa.

,,.....Pierwsza intencja zostanie odprawiona w wielki poniedziałek, o godzinie osiemnastej czasu ukraińskiego. Niech dobry nasz Ojciec w niebie błogosławi wszystkim ofiarodawcom, ich rodzinom, broni od grzechu, odstępstwa od wiary, a także pomaga we wszelkich poczynaniach, a także w życiu rodzinnym, osobistym. Aby wszędzie było znane, uwielbiane, szanowane Przenajświętsze Serce Chrystusa Zbawiciela Króla Wszechświata......"

Czytaj więcej...

Droga Krzyżowa

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.W piątek 20 marca 2015 roku nasza wspólnota Różańca Rodziców prowadziła Drogę Krzyżową. Przygotowaliśmy rozważania do Stacji Drogi Krzyżowej,
w których poruszaliśmy problemy dla nas najważniejsze ważne  dla Rodzin i Małżeństw.

 ROZPOCZĘCIE

Jezu Chryste, nasz Boże, Przyjacielu i Zbawicielu! Ty w sposób szczególny troszczysz się o wzajemną miłość kobiety i mężczyzny oraz o szlachetne wychowanie i błogosławioną przyszłość każdego dziecka, która na świat przychodzi. Ty z całą stanowczością potwierdzasz nierozerwalność miłości małżeńskiej i przypominasz nam o tym, że nie wolno człowiekowi rozdzielać tego, co Bóg złączył. Ludziom wszystkich czasów przypominasz o tym, że los każdego z nas - a także los całej ludzkości - w największym stopniu zależy od losu rodziny.
Jezu Chryste, Twój Ojciec zechciał, byś przyjął ludzką naturę, byś urodził się i wychowywał w rodzinie. Właśnie dlatego poczekał ze zwiastowaniem swojej woli wobec Maryi do czasu, aż poślubi ona Józefa. Ty przeszedłeś do końca drogę krzyżową po to, by uczyć nas prawdziwej miłości, która jest podstawą cywilizacji życia. Ty nas upewniasz o tym, że cywilizacja miłości i życia nie jest możliwa bez trwałego małżeństwa i bez szczęśliwej rodziny.
W tym nabożeństwie Drogi Krzyżowej pragniemy modlić się o umocnienie rodzin szlachetnych i szczęśliwych, o siłę i nadzieję dla rodzin w kryzysie oraz o takie wychowanie dziewcząt i chłopców, by nowe pokolenie młodych ludzi było w stanie dorastać do miłości małżeńskiej i rodzicielskiej.

Czytaj więcej...

Zwiastowanie Pańskie - Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Zwiastowanie Najświętszej Maryi PannieUroczystość Zwiastowania N.M.P. obchodzona dorocznie 25 marca, przypomina nam o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Modlitwa - Pozdrowienie Anielskie

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Pozdrowienie Anielskie

Modlitwa ta składa się z pozdrowienia Archanioła, z radosnego okrzyku św. Elżbiety i z modlitwy Kościoła. Na słowach pozdrowienia Gabriela - "łaski pełna" - Kościół oparł wiarę w Niepokalane Poczęcie Maryi. Skoro bowiem Maryja była pełna łaski, to nie mogła jej nigdy być pozbawiona. Słowa św. Elżbiety: "Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego" zawierają część pozdrowienia Anioła (Błogosławionaś Ty między niewiastami). W ten sposób św. Elżbieta jakby chciała podkreślić, że znana jest jej tajemnica Zwiastowania, i że w imieniu wszystkich niewiast świata winszuje Maryi tak wielkiej godności.

Czytaj więcej...

W środę 25 marca Święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie - Biała Lilia!

Zwiastowanie Najświętszej Maryi PannieKochani Rodzice,

W ŚRODĘ - 25 MARCA, obchodzimy Święto ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE.

Z tej okazji zapraszamy wszystkich na uroczystą Eucharystię o godz. 6 pm.
Bezpośrednio po Mszy Świętej, jak w każdą środę, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Bardzo prosimy o przyniesienie w darze dla Matki Najświętszej, białej lilii (lub innego białego kwiatu).
Matka Boża troszczy się o nasze Dzieci, a także o nas, wyprasza nam Łaski u Pana Boga - zróbmy więc Jej radość swoją obecnością i ofiarujmy Jej nasze serca i kwiatek, jako dowód naszej miłości.

Z Panem Bogiem,  
Anita PZ

Eucharystia

NIEDZIELA
8:00 am, 9:00 am (EN)
10:30 am, 12:00 pm

Poniedziałek 8 am, 6 pm  

Wtorek  8 am, 6 pm

Środa  8 am, 6 pm

Czwartek  8 am, 6 pm

Piątek  8 am, 6 pm

Sobota  8 am, 7 pm (EN)
8 pm (Msza Św. Odnowy w Duchu Św.)

Newsletter

Dopisz się, aby otrzymywać informacje o najnowszych wydarzeniach w parafii.

Biuro Parafialne

Biuro Parafialne czynne
w dni powszednie:
9 am - 12 pm i 1 pm - 5 pm,
a w środy: 9 am - 8 pm

Saint Stanislaus
Bishop and Martyr
Roman Catholic Church

Google-Maps-icon 101 E 7th Street
New York, NY 10009
Tel. (212) 475-4576
      (347) 622-2088
Fax: (212) 674-4894

e-mail:
rectory@stanislauschurch.com

Online Chapel

adoration

Biuletyn

biuletyn