Liturgia Słowa

Pray as you go

Polish| Website

English| Website 

Pope Francis' homilies

Homilie

Peregrynacja

posw obraz milos 

Galeria

oltarz glowny

Facebook

Litania do Najświętszych Serc Jezusa i Maryi o ocalenie nienarodzonych

Najświętsze Serce Jezusa, Niepokalane Serce Maryi, uciekamy się do Was

Serca Jezusa i Maryi,  święte ognisko miłości, ratujcie nienarodzonych!
Serca Jezusa i Maryi, pewny porcie zbawienia
Serca Jezusa i Maryi, schronienie serc niewinnych
Serca Jezusa i Maryi, pociecho w naszych walkach
Serca Jezusa i Maryi, siło w naszej niemocy
Serca Jezusa i Maryi, pomocy w naszych potrzebach
Serca Jezusa i Maryi, najpewniejsza obrono przed złem
Serca Jezusa i Maryi, źródło pokoju i miłosierdzia

Serca Jezusa i Maryi, pełne przebaczenia i pojednania
Serca Jezusa i Maryi, odwracające gniew i sąd Boży
Serca Jezusa i Maryi, darzące czułością i łaską
Serca Jezusa i Maryi, broniące przed nienawiścią
Serca Jezusa i Maryi, ochrono przed grzechem i nieprawością tego świata
Serca Jezusa i Maryi, słynny zdroju radości i życia
Serca Jezusa i Maryi, ufności i mocy w pokusach
Serca Jezusa i Maryi, kruszące pychę i wyniosłość
Serca Jezusa i Maryi, odwracające złe pragnienia i skłonności
Serca Jezusa i Maryi, skało zbawienia kobiet i dziewic
Serca Jezusa i Maryi, mocy wytrwania mężczyzn i młodzieńców
Serca Jezusa i Maryi, potężna tarczo w chwilach zwątpień
Serca Jezusa i Maryi, rękojmio naszej wiary i miłości
Serca Jezusa i Maryi, niepokalana i przeczysta rozkoszy
Serca Jezusa i Maryi, darzące nas życiem w obfitości
Serca Jezusa i Maryi, ochraniające poczęte dzieci Boże
Serca Jezusa i Maryi, przynoszące ostateczne zwycięstwo
Serca Jezusa i Maryi, kochające nas niepojętym żarem
Serca Jezusa i Maryi, płonące miłością miłosierną
Serca Jezusa i Maryi, ukrzyżowane, poniżone i odrzucone
Serca Jezusa i Maryi, pełne chwały i królujące
Serca Jezusa i Maryi, lśniący odblasku nieba
Serca Jezusa i Maryi, stróżu moralności i pokory
Serca Jezusa i Maryi, najpewniejsza pomocy Nienarodzonych
Serca Jezusa i Maryi, KOCHAM WAS I PROSZĘ: OCALCIE NIENARODZONYCH!

Eucharystia

NIEDZIELA
8:00 am, 9:00 am (EN)
10:30 am, 12:00 pm

Poniedziałek 8 am, 6 pm  

Wtorek  8 am, 6 pm

Środa  8 am, 6 pm

Czwartek  8 am, 6 pm

Piątek  8 am, 6 pm

Sobota  8 am, 7 pm (Msza Św. Odnowy w Duchu Św.)

Newsletter

Dopisz się, aby otrzymywać informacje o najnowszych wydarzeniach w parafii.

Biuro Parafialne

Biuro Parafialne czynne
w dni powszednie:
9am - 12:30pm i 1:30pm - 5pm

a w środy: 9am - 12:30pm i 1:30pm - 8pm

Saint Stanislaus
Bishop and Martyr
Roman Catholic Church

Google-Maps-icon 101 E 7th Street
New York, NY 10009
Tel. (212) 475-4576
      (347) 622-2088
Fax: (212) 674-4894

e-mail:
rectory@stanislauschurch.com

Online Chapel

adoration

Biuletyn

biuletyn