Liturgia Słowa

Pray as you go

Polish| Website

English| Website 

Pope Francis' homilies

Homilie

Peregrynacja

posw obraz milos 

Galeria

oltarz glowny

Facebook

Polska Szkoła Dokształcająca

Polska   Szkoła   Dokształcająca im. O. Augustyna   Kordeckiego
na Manhattanie,  New York

pastedGraphic.pdf

Trochę historii

Początki Polskiej Szkoły przy parafii św. Stanisława B. i M. sięgają pierwszej dekady XX w. Pierwsza oficjalna nazwa Szkoły brzmiała: Szkoła Rady Oświatowej Złączonych Towarzystw w Nowym Jorku. Przez pierwsze dwa lata Szkoła była prowadzona przez Związek Socjalistów Polskich, następnie przeszła pod opiekę Rady Oświatowej Złączonych Towarzystw. Uczęszczały do niej dzieci polskich parafian i właśnie tu pobierały naukę w języku polskim.

Czytaj więcej...

Nasz patron

Św. Stanisław, Biskup i Męczenniki, główny patron Polski

Św. Stanisław_BNajdawniejszym i pierwszym źródłem do żywotu św. Stanisława są roczniki, czyli notatki według kolejności lat o najdawniejszych wydarzeniach, które za czasów arcybiskupa Arona (+ 1059) zostały przywiezione do Krakowa i które dalej uzupełniano, oraz Katalog biskupów krakowskich. W obu tych dokumentach znajdują się daty rządów św. Stanisława i wiadomość o translacji (przeniesieniu) jego ciała. O św. Stanisławie pisze pierwszy historyk polski, Anonim, zwany potocznie Gallem (ok. 1112), i - obszernie - bł. Wincenty Kadłubek (+ 1223), który jako biskup krakowski mógł mieć szersze informacje o swoim poprzedniku. Pierwszy, właściwy żywot św. Stanisława napisał dominikanin, Wincenty z Kielc, ok. 1240 roku. Żywot ten posłużył jako podstawa do kanonizacji męczennika.

Czytaj więcej...

Prezbiterzy

o. Rafał Kandora OSPPE - Proboszcz

o. Karol Jarząbek OSPPE - Wikariusz

Historia

Drewniany kościół przy ulicy Henry 318Początki najstarszej i jedynej na Mahattanie polskiej rzymsko-katolickiej parafii pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa i Męczennika sięgają 1872 r. Wówczas to podjęto starania założenia parafii. Na Manhattanie mieszkało wtedy około dwa tysiące Polaków. Mieli swoje sklepy, zakłady, gazety i towarzystwa pomocy. Ale nie mieli własnej parafii. Pierwszy krok do założenia kościoła został zrobiony z pomocą Towarzystwa Pomocy. Otrzymano pozwolenie od ks. kardynała McCloskey na sprowadzenie księdza, który sprawowałby posługi kapłańskie dla Polaków na Manhattanie i pomagał w realizacji podjętych zamierzeń. Głównym celem było posiadanie kościoła własnościowego.

Czytaj więcej...

Klub Seniora im. Jana Pawła II

Centrum Pomocy im. Jana Pawła II służy naszym seniorom od wczesnych lat osiemdziesiątych. Głównym celem działalności Centrum było zapewnienie zdrowych, codziennych posiłków dla swoich członków. Centrum mające siedzibę w sali kościoła Św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie, stało się jeszcze więcej popularne kiedy została wprowadzona polska kuchnia.

Czytaj więcej...

Eucharystia

NIEDZIELA
8:00 am, 9:00 am (EN)
10:30 am, 12:00 pm

Poniedziałek 8 am, 6 pm  

Wtorek  8 am, 6 pm

Środa  8 am, 6 pm

Czwartek  8 am, 6 pm

Piątek  8 am, 6 pm

Sobota  8 am, 7 pm (Msza Św. Odnowy w Duchu Św.)

Newsletter

Dopisz się, aby otrzymywać informacje o najnowszych wydarzeniach w parafii.

Biuro Parafialne

Biuro Parafialne czynne
w dni powszednie:
9 am - 12 pm i 1 pm - 5 pm,
a w środy: 9 am - 8 pm

Saint Stanislaus
Bishop and Martyr
Roman Catholic Church

Google-Maps-icon 101 E 7th Street
New York, NY 10009
Tel. (212) 475-4576
      (347) 622-2088
Fax: (212) 674-4894

e-mail:
rectory@stanislauschurch.com

Online Chapel

adoration

Biuletyn

biuletyn