Liturgia Słowa

Pray as you go

Polish| Website

English| Website 

Pope Francis' homilies

Homilie

Peregrynacja

posw obraz milos 

Galeria

oltarz glowny

Facebook

Polska Szkoła Dokształcająca

Polska   Szkoła   Dokształcająca im. O. Augustyna   Kordeckiego
na Manhattanie,  New York

pastedGraphic.pdf

Trochę historii

Początki Polskiej Szkoły przy parafii św. Stanisława B. i M. sięgają pierwszej dekady XX w. Pierwsza oficjalna nazwa Szkoły brzmiała: Szkoła Rady Oświatowej Złączonych Towarzystw w Nowym Jorku. Przez pierwsze dwa lata Szkoła była prowadzona przez Związek Socjalistów Polskich, następnie przeszła pod opiekę Rady Oświatowej Złączonych Towarzystw. Uczęszczały do niej dzieci polskich parafian i właśnie tu pobierały naukę w języku polskim.

 

Z biegiem lat liczba parafian zaczęła spadać. Polacy mieszkający na Manhattanie przeprowadzali się poza granice metropolii. Również liczba polskich dzieci, uczęszczających do Szkoły zmniejszała się. W 1989 r., decyzją kurii, zamknięto Szkołę ze względu na niewielką liczbę uczniów przy wysokich kosztach utrzymania oraz dużą konkurencję (w okolicy jest kilka innych szkół). W czerwcu tego roku po raz ostatni zostały rozdane świadectwa szkolne. Budynek Szkoły przejęły siostry urszulanki.

Równocześnie kontynuowano Szkołę Sobotnią "Rady Oświatowej", która istniała przy parafii Św. Stanisława B. i M. od lat czterdziestych. Od 8 października 1994 r. Szkoła Sobotnia została przejęta przez parafię i od tego czasu funkcjonuje jako Polska Szkoła Dokształcająca im. O. Augustyna Kordeckiego. Mimo, iż początki były skromne, na zajęcia uczęszczała garstka dzieci, wstąpił nowy duch - jak wspomina ówczesna dyrektor Szkoły Alicja Kot. Autorytet Szkoły rósł z roku na rok. W 1998 r.  około 100 dzieci przychodziło na zajęcia z języka polskiego, historii, geografii, religii oraz tańców ludowych. Młoda kadra nauczycielska liczyła wówczas siedem osób. Wszystkie nauczycielki: Anita Zadrożna, Dorota Sikora, Barbara Wójcik, Lucyna Bukowska i Teresa Maryniak, przyjechały z Polski w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych z wykształceniem pedagogicznym. Lekcje tańca, które są częścią programu nauczania szkoły, prowadził Jacek Surdyka.

Z roku na rok rośnie liczba dzieci. Poziom nauczania i doskonała atmosfera przyciąga dzieci i ich rodziców z bliższych i dalszych okolic. Dobra opinia o Szkole mobilizuje wszystkich do pracy. "Duszą" i opiekunem Sobotniej Szkoły do 1996 r. był Ojciec Lucjusz Tyrasiński, następnie Ojciec Krzysztof Wieliczko (do 2002 roku). Po odejściu z parafii o. Krzysztofa, powrócił do nas o. Lucjusz, który pełnił funkcję proboszcza do listopada 2006 roku. Obecnie parafią i Szkołą zarządza o. Tadeusz Lizińczyk.

Za lekcje religii oraz przygotowanie do sakramentów Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania odpowiedzialni byli kolejni ojcowie: o. Krzysztof Wieliczko, o. Bogdan Kolmaga, o. Mariusz Dymek, o. Michał Czyżewski, o. Dominik Libiszewski, a obecnie o. Rafał Kandora.

Trochę teraźniejszości…
Polska Szkoła Dokształcająca im o. A. Kordeckiego przy kościele Św. Stanisława B. i M. na Manhattanie jest jedną z 65 szkół Wschodniego Wybrzeża zarejestrowanych w Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce. Centrala, pełniąca funkcję kuratorium z siedzibą w Nowym Jorku, powstała w 1925r. Utrzymuje ona kontakty z następującymi instytucjami:
- Ministerstwem Edukacji Narodowej,
- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie,
- “Wspólnotą Polską”,
- Komisją Oświatową Kongresu Polonii Amerykańskiej,
- Konsulatem Generalnym RP w Nowym Jorku,
- Instytutem Piłsudskiego
- Polsko-Słowiańską Federalną Unią Kredytową.

Centrala organizuje również konferencje metodyczne, z których nasi nauczyciele chętnie korzystają.

Obecnie PSD im. O. A. Kordeckiego liczy około 130 uczniów, którzy dojeżdżają do nas nie tylko z Manhattanu, ale także z Queensu, Brooklynu, Long Island, oraz stanów Connecticut i New Jersey. Nad Szkołą - oprócz o. Mikołaja Sochy - Proboszcza czuwają następujący nauczyciele:
1. Beata Popowska    – nauczycielka muzyki, od 2009 roku pełniąca obowiązki dyrektora szkoły
2. Marta Cyrońska        – nauczycielka klasy I 
3. Anita Połczyńska- Zadrożna  – nauczycielka grupy przedszkolnej
4. Danuta Bandysz       – nauczycielka klasy II (komunijnej)
5. Katarzyna Sieczka    – nauczycielka klasy III
6. Urszula Garustowicz         – nauczycielka klasy IV
7. Regina Misztela        – nauczycielka klasy V
8. Mariola Badłak          – nauczycielka klasy VI
9. Anna Biedrowiec      – nauczycielka klasy VII-VIII
10. Piotr Kiszka        – nauczyciel tańca
11. o. Tadeusz Lizińczyk – katecheta klas namłodszych
11. o. Piotr Bednarski – katecheta klas II - VIII


Rodzice
Działalność Szkoły opiera się na współpracy parafii, nauczycieli oraz rodziców uczniów pobierających naukę w naszej placówce. Komitet Rodzicielski oraz Trójki Klasowe czynnie uczestniczą w życiu szkoły. Przewodniczącą Komitetu Rodzicielskiego jest niezastąpiona p. Danuta Zabrano.

Polish Regents
Każdego roku uczniowie najstarszej klasy naszej Szkoły przystępują do certyfikowanego egzaminu Polish Regents odbywającego się na Columbia University, a organizowanego przez Centralę Polskich Szkół Dokształcających oraz Komisję Oświatową Kongresu Polonii Amerykańskiej. Pozytywne wyniki egzaminu pozwalają młodzieży zdobyć 3 kredyty potrzebne do ukończenia amerykańskiej szkoły średniej, a niekiedy – w zależności od wymagań uczelni – uzyskać kredyty na studia.

Eucharystia

NIEDZIELA
8:00 am, 9:00 am (EN)
10:30 am, 12:00 pm

Poniedziałek 8 am, 6 pm  

Wtorek  8 am, 6 pm

Środa  8 am, 6 pm

Czwartek  8 am, 6 pm

Piątek  8 am, 6 pm

Sobota  8 am, 7 pm (Msza Św. Odnowy w Duchu Św.)

Newsletter

Dopisz się, aby otrzymywać informacje o najnowszych wydarzeniach w parafii.

Biuro Parafialne

Biuro Parafialne czynne
w dni powszednie:
9 am - 12 pm i 1 pm - 5 pm,
a w środy: 9 am - 8 pm

Saint Stanislaus
Bishop and Martyr
Roman Catholic Church

Google-Maps-icon 101 E 7th Street
New York, NY 10009
Tel. (212) 475-4576
      (347) 622-2088
Fax: (212) 674-4894

e-mail:
rectory@stanislauschurch.com

Online Chapel

adoration

Biuletyn

biuletyn