Liturgia Słowa

Pray as you go

Polish| Website

English| Website 

Pope Francis' homilies

Homilie

Peregrynacja

posw obraz milos 

Galeria

oltarz glowny

Facebook

Sakrament chrztu

Sakrament chrztu może przyjąć każdy nieochrzczony w Kościele Rzymskokatolickim oraz w Kościołach prawosławnych i protestanckich, w których chrzest jest uznawany przez Kościół Katolicki. Dorośli (także dzieci po skończeniu 7 roku życia) sami zgłaszają chęć przyjęcia chrztu. Powinni także wziąć udział w rocznym przygotowaniu. Chrzest niemowląt i małych dzieci zgłaszają rodzice.

Generalnie chrzest powinno się przyjąć we własnej parafii (w USA o przynależności do parafii decyduje głównie ZAPISANIE SIĘ!!!). Jeżeli chrzest ma się odbyć w innej parafii, należy wpierw uzyskać zgodę własnej wspólnoty parafialnej.

Formalności

Chrzest niemowląt i małych dzieci

wymagane dokumenty
 • akt urodzenia dziecka
 • dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny)
 • zgoda swoich parafii dla chrzestnej i chrzestnego
 • Uwaga! Chrzest zgłaszają rodzice dziecka (bądź jedno z nich)

inne wymagania

 • zobowiązanie się rodziców do wychowania dziecka w wierze
 • udział rodziców w nauce przedchrzcielnej (zwolnieni są tylko ci, którzy mają już poświadczenie udziału w takiej nauce, bądź mają własne dzieci).
imię dziecka
 • dziecko powinno mieć imię w duchu chrześcijańskim. Rodzice powinni pamiętać, że ich dziecko będzie nosiło to imię przez całe życie.
termin chrztu
 • jakakolwiek niedziela w czasie Mszy św. o 8:00 am, 9:00 am; 10.30 am; 12.00 pm
 • Uwaga! W niebezpieczeństwie śmierci dziecko może zostać ochrzczone np. w szpitalu. W takim wypadku chrztu nie powtarza się już w kościele parafialnym, a jedynie sprawuje się tzw. obrzędy wyjaśniające.

termin chrztu

 • jakakolwiek niedziela w czasie Mszy św. o 8:00 am, 9:00 am; 10.30 am; 12.00 pm
 • Uwaga! W niebezpieczeństwie śmierci dziecko może zostać ochrzczone np. w szpitalu. W takim wypadku chrztu nie powtarza się już w kościele parafialnym, a jedynie sprawuje się tzw. obrzędy wyjaśniające. 

chrzestni

 • każdy ochrzczony powinien mieć dwoje chrzestnych (kobietę i mężczyznę). Jest jednak możliwość, że jest tylko jeden chrzestny (bądź chrzestna).
 • świadkiem chrztu może być chrześcijanin niekatolik.
 • Chrzestnym może zostać tylko osoba bierzmowana, wierząca i praktykująca. W związku z tym chrzestnym nie może zostać osoba żyjąca tylko w związku cywilnym bądź konkubinacie. Może być osova po rozwodzie, ale nie żyjąca w nowym związku.
 • Chrzestni biorą na siebie obowiązek troski o wychowanie dziecka w wierze.
 • Wymagane dokumenty: zgoda własnej parafii na bycie chrzestnym

Chrzest dorosłych

wymagane dokumenty
 • akt urodzenia
 • zaświadczenie parafii miejsca urodzenia o niefigurowaniu w parafialnej Księdze Chrztu
 • poświadczenie rodziców o tym, że nie zostało się ochrzczonym
 • ewentualna zgoda na chrzest poza własną parafią.

Informacje dodatkowe:

Eucharystia

NIEDZIELA
8:00 am, 9:00 am (EN)
10:30 am, 12:00 pm

Poniedziałek 8 am, 6 pm  

Wtorek  8 am, 6 pm

Środa  8 am, 6 pm

Czwartek  8 am, 6 pm

Piątek  8 am, 6 pm

Sobota  8 am, 7 pm (Msza Św. Odnowy w Duchu Św.)

Newsletter

Dopisz się, aby otrzymywać informacje o najnowszych wydarzeniach w parafii.

Biuro Parafialne

Biuro Parafialne czynne
w dni powszednie:
9 am - 12 pm i 1 pm - 5 pm,
a w środy: 9 am - 8 pm

Saint Stanislaus
Bishop and Martyr
Roman Catholic Church

Google-Maps-icon 101 E 7th Street
New York, NY 10009
Tel. (212) 475-4576
      (347) 622-2088
Fax: (212) 674-4894

e-mail:
rectory@stanislauschurch.com

Online Chapel

adoration

Biuletyn

biuletyn